Nettsvar

Hvorfor feirer vi 17. mai?

Det er nesten flaut å spørre om det men jeg har altså ikke peiling! Jeg tror det er fordi Norge har fødselsdag, men hvorfor har Norge fødselsdag? Hva var det som ble født?! Gidder ikke google, for jeg vil ha inn svaret med teskje. En lang artikkel for å finne svaret gidder jeg ikke. Hvorfor feirer vi 17 mai? Og i samme slengen: Hvorfor feirer vi 1 mai?

forvirret over 17 mai

Svar fra internett:

17. mai er Norges grunnlovsdag

17. mai er Norges nasjonaldag. Denne dagen i 1814 underskrev og beseglet medlemmene av Riksforsamlingen på Eidsvoll landets grunnlov. Forsamlingen valgte deretter regenten, prins Christian Frederik, til Norges konge.

Dette innledet en kort periode for Norge som uavhengig stat, før landet etter en kortvarig krig med Sverige måtte inngå våpenhvile gjennom Mossekonvensjonen. Denne avtalen innebar at Norge godtok en personalunion med Sverige, men beholdt Grunnloven med de endringer som unionsinngåelsen gjorde nødvendige. Det medførte blant annet at ordet «uafhængigt» i § 1 i den reviderte Grunnloven av 4. november 1814 ble erstattet med ordet «selvstændigt». Innenfor unionen beholdt Norge selvstendighet og separate statlige institusjoner, bortsett fra kongen og utenrikstjenesten.

17. mai er en offisiell flaggdag og offentlig høytidsdag med arbeidsfri i Norge. Barn og voksne har siden slutten av 1800-tallet feiret dagen mer enn det som er vanlig for mange andre lands nasjonaldagsmarkeringer, blant annet med barnetog.